Какво е осъзнатост и защо е така необходима при децата?

Обръщаме ли достатъчно внимание на случващото се около нас? Насочваме ли вниманието си към това, което ни предлага животът?

И дали в половината от времето умовете ни не блуждаят, в мислене и тревоги за нещо различно от това, което правим? Разсейването на вниманието може да се окаже огромен проблем за младите умове и възможността им да учат. Книгата “Как да насърчим осъзнатост при децата” на Шели Мърфи предлага стратегии за задържане на вниманието на блуждаещите умове на учениците и за въвеждане на практики по осъзнатост (в превод от англ. език – mindfulness, използва се и терминът майндфулнес) в учебните часове.

Практикуване на осъзнатост в стресови ситуации

Чрез практикуване на осъзнатост учениците могат да се научат да се контролират, когато попаднат в стресови ситуации, чрез предизвикване на три основни неща – тяхното внимание, емоциите им и поведението им. Ако следвате предложените в книгата упражнения, учениците ще се научат как да регулират чувствата си, а в същото време да се фокусират върху задачите си и то по най-подходящия за социална среда начин.

Осъзнато дишане, усещане какво се случва около тях, разпознаване на емоциите и използването на определени двигателни рутинни движения са все конкретни стъпки, които водят учениците към осъзнатост. В книгата „Как да насърчим осъзнатост при децата“ на Шели Мърфи са включени и предложения от други учители, които са въвели тези стратегии в своите часове, заедно с конкретни шаблони за упражняване на техниките на осъзнатост.

Когато се замислят как най-добре да помогнат на учениците както у дома, така и в училище, за учителите и родителите е важно най-напред да обърнат внимание на собствените си емоции. Когато учителите се фокусират върху грижата за самите себе си, това неизменно рефлектира върху отношението им към децата и те стават много по-грижовни и подкрепящи. Затова най-добрият отговор коя е най-добрата практика на осъзнатост при децата, отговорът е: практикуването на осъзнатост за самите вас.

Емоции и осъзнатост

Научно доказано е, че когато назовем с техните имена различните емоции – особено страх и тревожност, така намаляваме въздействието им. Когато учениците се намират под много голям стрес, частта от мозъка им, която отговаря за мисленето, разсъжденията, управлението на емоциите и ученето е по-малко подготвена да реагира. Учителите могат да предоставят на децата възможност да култивират умения, които да им помогнат да преодолеят предизвикателствата и да управляват емоциите и в резултат на това да намалят стреса и да повишат вниманието и издръжливостта си. Осъзнатостта на емоциите спомага това да се случи.

От друга страна, насърчаването на осъзнатост носи своите предимства както за учителите, така и за учениците. Когато е съзнателно вплетена в процеса на преподаване и учене, в цялата училищна общност ще се усети по-доброто благосъстояние на децата, включително и понижени нива на стрес у учителите и т.нар. бърнаут, много по-положителни отношения учител-ученик, а в същото време и много по-добри резултати в учебния процес.

blog post mindfulness

Въздействие на практиките за насърчаване на осъзнатост за учители и ученици

Въздействие върху учителите:

  • Повишени нива на съпричастност, подобрени взаимоотношения с учениците и много по-добра издръжливост и упоритост;
  • Понижени нива на стрес, раздразнителност, депресия и бърнаут.

Въздействие при учениците:

  • Подобряване на вниманието, вежливост, състрадателност, емпатия, по-добра концентрация в изпълнението на задачи – планиране, разрешаване на проблеми, самоконтрол;
  • По-високи академични постижения и способстване за повишена социално-емоционална интелигентност;
  • Понижени нива на стрес, раздразнителност и депресия.

Когато учениците съумеят да идентифицират и управляват своите емоции, както и тези на други хора, те демонстрират емоционална интелигентност. Ученици с отлична емоционална интелигентност се справят по-добре при управлението на стреса и конфликтите, в изграждането на добри и силни взаимоотношения и в преодоляването на предизвикателства. Емоционалната интелигентност е в основата на постигането на успех и щастие в живота. Проучванията сочат, че редовните упражнения по осъзнатост подпомагат емоционалната интелигентност, като способства за по-добро осъзнаване на връзката между мислите, емоциите, усещанията и поведението. Така се получава мисловно пространство между действията и реакциите на учениците.

 

Използвани източници: Шели Мърфи, Подпомагане на учениците да управляват предизвикателните емоции чрез осъзнатост

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *