ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

  1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. С настоящите общи условия се регулират отношенията между Noble Star Books, импринт на „Ноубъл Стар Комюникейшънс“ ЕООД, с ЕИК 206689561, и неговите клиенти и ползвателите на неговия сайт за електронна търговия www.noblestarbooks.com.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

(1) Наименование на Доставчика: „Ноубъл Стар Комюникейшънс“ ЕООД чрез своя импринт „Ноубъл стар букс“, изписва се на латиница Noble Star Books;

(2)  Седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Бъкстон, бл. 21, вх. Ж, ет. 6, ап. 115;

(3) Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Бъкстон, бл. 21, вх. Ж, ет. 6, ап. 115, телефон  0879 900 110, адрес на електронна поща: info@noblestarbooks.com и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, ж.к. Бъкстон, бл. 21, вх. Ж, ет. 6, ап. 115;

(4)  Вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206689561;

(5) Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 206689561.

 

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 3.  Използването на уебсайта www.noblestarbooks.com изисква да приемете и да се съгласите с общите условия за ползване, които  обвързват всички потребители.

Чл. 4. Съдържанието на уебсайта е със защитени авторски права. Забранено е използването на каквото и да е съдържание (текст, снимки, изображения, видео) без писмено разрешение на издателство Noble Star Books

Чл. 5. Достъп до уебсайта www.noblestarbooks.com имат както регистрирани, така и нерегистрирани потребители.

Чл. 6. Потребителите предоставят доброволно личните си данни при регистрация. Същите имат право да правят промени в личните си данни или да изискват потребителският им профил да бъде закрит. Регистрираните потребители  се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат използвани от Noble Star Books за изпълнение на поръчка и във връзка с допълнителни справка относно поръчката. Идентифициране на потребителя с цел приемане на Общите условия или с цел изпълняване на поръчка, се извършва чрез съхранените в сайта на IP адрес на потребителя, както и всяка друга подадена информация.

Noble Star Books гарантира, че ще осъществява Политиката за поверителност на личните данни, описана в отделен документ .

Чл. 7. Договарянето е на български език, а плащанията се извършват в български левове с ДДС.

 

  1. ПОРЪЧКИ

Чл.8. Клиентите използват страницата на Noble Star Books www.noblestarbooks.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите стоки.

Чл.9. Продуктите, представени на интернет страницата на Noble Star Books – www.noblestarbooks.com, не представляват правно обвързваща оферта, а са  само онлайн каталог.

Чл. 10. В случай че клиентът е нерегистриран потребител, същият приема настоящите Общи условия с финализирането  на поръчката си.

Чл. 11. Клиентът  сключва договор за покупко-продажба на стоките в сайта по следния ред:

(1) Влиза в системата за извършване на поръчки в www.noblestarbooks.com.

(2) Избира една или повече от предлаганите стоки и ги добавя към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставя необходимите данни за индивидуализацията си като клиент – страна по договора.

(4) Предоставя данни за извършване на доставката;

(5) Избира начин на плащане .

(6) Потвърждава поръчката с щракване върху бутона КУПИ;

(7) С щракване на бутона КУПИ потребителите изразяват желанието си да закупят стоките, намиращи се в тяхната количка, Това действие има правно обвързваща сила.  На клиента се изпраща потвърждение за регистриране на  поръчката. С получаването на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

Чл. 12. Noble Star Books може да откаже доставка на потвърдена поръчка, в случай че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на една работна седмица Noble Star Books уведомява потребителя за изчерпването ѝ на посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. Ако вече е направен превод по сметката на Noble Star Books, клиентът може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.

 

  1. ЦЕНИ И ДОСТАВКА

Чл. 13.  Цените, посочени на сайта, включват само цената на всеки от продуктите с ДДС.

Чл. 14.  Доставките:

(1) Се извършват чрез куриерска фирма „Спиди“ АД и цената им е спрямо цената на куриерската услуга към момента на доставката. Комисионата за услугата Наложен платеж/Пощенски паричен превод се начислява като част от куриерската услуга и се заплаща от платеца на същата. Към доставната цена се начислява и такса гориво от 16,50%.

(2) За доставки, които се изпращат извън територията на Република България, потребителят следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа, както и съответните куриерски услуги.

(3) Noble Star Books доставя поръчания артикул в срок от 24 часа (в работно време), до 96 часа ( в работно време). Официалните неработни дни не се включват в посочените срокове.  Посоченият срок е за доставки в рамките на страната. Транспортът на стоките се извършва единствено в рамките на България.

(4) Noble Star Books не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката при посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката

(5)  Стоката се приема от потребителя или трето лице, което не е титуляр на заявлението, но е на посочения от клиента адрес, съгласно условията на куриерската фирма. Приемащият подписва придружаващите документи.

Чл. 15.  Рискът от повреждане или загубване на стоката при доставката се носи от потребителя. Веднага след предаване на стоката на куриер, Noble Star Books се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Noble Star Books не носи отговорност за закъснение, което се дължи на куриер или друг доставчик.

Чл. 16. Веднага след доставката стоката се преглежда от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди и щети следва да бъдат докладвани незабавно на Noble Star Books. За щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Noble Star Books не носи отговорност.

Чл. 17. Ако доставената стока не съответства на заявената от клиента и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед, клиентът може в срок от 24 часа от получаването ѝ да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на заявената от него.

Чл. 18. При несъответствие или повреда, закупената стока може да бъде върната от клиента в срок от 14 календарни дни. Разходите за куриерските услуги в този случай се поемат от клиента.

Чл. 19. Извън описаните по-горе случаи всеки отказ да се получи стоката се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставката и връщането ѝ. В случай че клиентът не бъде намерен на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в рамките на срока за изпълнение на доставката, Noble Star Books се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

 

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 20 Потребителят носи отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Noble Star Books за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл. 21. Потребителят има право:

(1) Да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина на сайта  www.noblestarbooks.com.

(2) Да се информира за състоянието на своята поръчка в своя профил (при направена регистрация) на следния адрес: www.noblestarbooks.com/my-account

(3) Да провери състоянието на получените артикули и да се възползва от клаузите за замяна или връщане на стоката, посочени по-горе.

Чл. 22. Потребителят се задължава:

(1) Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес.

(2) Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

(3) Да осигури условия за получаване и да получи стоката, която е поръчал.

(4) Да заплати цената на поръчката си според обявените начини на плащане на страницата www.noblestarbooks.com.

(5) Да заплати куриерската услуга, както и разходите за евентуално връщане на стоката.

(6) Да заплати необходимите такси, мита и транспорт при поръчка извън територията на България.

(7) Всеки потребител на сайта, независимо дали е клиент на Noble Star Books, се задължава при ползване на услугите да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Noble Star Books; да уведомява незабавно Noble Star Books за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА NOBLE STAR BOOKS

Чл. 23. Поради обективна невъзможност за това Noble Star Books няма задължението да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

Чл. 24. Noble Star Books има право по всяко време и без изрично уведомяване/противоречи на раздел Изменения/ да промени или прекрати предоставяните услуги, както и да спре ползването им за клиент, който ги ползва в нарушение на общите условия.

Чл.25. Noble Star Books не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.noblestarbooks.com.

Чл.26. След получаване на плащането Noble Star Books се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на закупената стока, да провери всеки артикул и да достави в срок заявената  стока.

 

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 27.  Noble Star Books предприема мерки за защита на личните данни на ползвателите съгласно Закона за защита на личните данни.

Чл. 28. От съображения за сигурност Noble Star Books ще изпрати данните само на имейл адрес, който е бил посочен от ползвателите в момента на регистрацията.

Политиката за защита на личните данни от страна на Noble Star Books можете да прочетете в Политика за защита на личните данни, която е качена на сайта.

  1.    ПРОМОЦИИ И ОТСТЪПКИ

Чл.29. Ваучери за отстъпка са всички  ваучери с промокупон или с код за отстъпка, които потребителят може да получи при различни търговски акции на издателство Noble Star Books.

Чл. 30. Ваучерите не се закупуват, те са безплатни и целта им е единствено рекламна. Могат да бъдат в онлайн или в печатна форма, но се използват единствено на сайта  www.noblestarbooks.com. Същите могат да се използват както от постоянните, така и от новорегистрираните потребители.

Чл. 31. Всеки ваучер или код за отстъпка може да бъде използван само веднъж и не може да се комбинира с други промоции.

Чл. 32. Ваучерът се използва като промо купонът/кодът/ се въведе в полето под поръчката, обозначена за целта.

Чл. 33. Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за стоки, които вече са намалени, приложена им е друга отстъпка или са със стикер ПРОМО ЦЕНА.

 

  1. ИЗМЕНЕНИЯ

Чл. 34. Общите условия, както и характеристиката на предоставяните услуги, могат да бъдат променяни по всяко време от Noble Star Books.

Чл. 35. Noble Star Books се задължава да уведоми потребителите за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си www.noblestarbooks.com публикува съобщение за измененията и даде достатъчен срок на потребителите да се запознаят с тях. В дадения срок, ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях.

Чл. 36. В случай че конкретен потребител заяви в посочения срок, че не е съгласен с промените, то Noble Star Books има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на  този потребител.

 

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.37. Настоящите Общи условия и договора на Noble Star Book с клиент се прекратяват в следните случаи:

(2)  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

(3) при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

(4)  при изземване или запечатване от държавни органи;

(5)  в случай че потребителят заяви, че не приема промените в Общите условия;

(6)   в случай на заличаване на регистрацията на ползвателя. В този случай сключените до този момент договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 38. Noble Star Books има право по свое усмотрение, без  предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че потребителят използва сайта www.noblestarbooks.com в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или правилата и практиката в електронната търговия.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 39. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. За неуредените в този договор въпроси ще се прилагат законите на Република България. В случай че разбирателство не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Noble Star Books.

Чл. 40. Настоящите Общи условия са в сила от 14 юли 2022 г.