Да изследваме геологията

ОЧАКВАЙТЕ!

Тази книга все още не е налична. Ще бъде налична през есента.

Книгата “Да изследваме геологията” от поредицата “Чудесата на познанието” е въведение в изучаването на структурата и състава на Земята.

Геологията изучава Земята – съставните ѝ части и процесите, които пораждат промените в тях. Геолозите изучават и анализират видовете и характеристиките на тези части, за да разберат произхода на Земята и да могат да извличат полезни ресурси от нея.

Година на издаване 2023
Брой страници 48